BtcTurk Instagram A Milli Kadın Voleybol Takımı Forma Ödüllü Yarışma Koşulları

● A Milli Kadın Voleybol Takımı Forması ödülünün (“Ödül”) işbu yarışma  şart ve koşullarına (“katılım koşulları”) uygun olarak teslim edilmesi için katılımcının (“katılımcı/kullanıcı”) Eliptik Yazılım ve Tic. A.Ş.’de ("BtcTurk" veya "Şirket")  açık bir hesabının olması gerekmektedir. (Yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.)

● Bu yarışma BtcTurk Instagram (@btcturkofficial) hesabında gerçekleşecektir. Katılım koşulları BtcTurk'ün sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamaz.

● Katılımcıların ilgili platformdaki profillerinin herkese açık olması gerekmektedir. Sahte profil oluşturarak veya Instagram'ın alt yapısının eksik ve hatalarından fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler ödül almaya hak kazanamayacaktır.

● Katılımcıların yarışmaya katılmak için 21.09.2022 saat 18:00'de (Türkiye saatiyle)  BtcTurk'ün Instagram hesabında paylaşılacak gönderilerinin yorum kısmında BtcTurk'ün Instagram hesabını etiketlemek suretiyle yanıtlarını iletmeleri ve BtcTurk'ün hesabını takip etmeleri gerekmektedir. BtcTurk'e üye olan ve bu koşulları tamamlayan katılımcılar arasından Instagram'da en hızlı şekilde doğru cevabı veren ve hesabı kilitli olmayan  ilk 1 (bir) katılımcı yarışmadan Kadın Voleybol Milli Takım forması ödülünü kazanma hakkına sahip olacaktır. Belirtilen tarih ve saat aralığı sona erdikten sonra yarışma da sona ermiş olacaktır.

● Doğru cevabı @btcturkofficial Instagram hesabını etiketlemek suretiyle en hızlı ve doğru şekilde yanıtlayan kişiler Instagram yanıtlarına göre listelenmek suretiyle belirlenecektir. Ödülü kazanan kullanıcılar BtcTurk'ün sosyal medya hesapları tarafından ilan edilecektir. Kazandığı ilan edilen kullanıcıların BtcTurk'e kayıtlı eposta adresi, isim-soyisim, telefon ve adres bilgisini @btcturkofficial Instagram hesabına özel mesaj yoluyla göndermeleri gerekmekte olup, yarışmayı kazanan katılımcılardan bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 25.09.2022 tarihi saat 23:59'a (Türkiye saatiyle) kadar bildirmeyen ve/veya eksik/hatalı ileten kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir. Katılımcılar, @btcturkofficial Instagram hesabına ilettikleri bilgilerin doğruluğunun ispat külfetinin kendilerine ait olduğunu yarışmaya katılım ile birlikte kabul etmişlerdir.

● Eksik veya yanlış verilen adres ve iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir.

● Ödül’ün kazananlara ne şekilde teslim edileceği BtcTurk’ün takdirindedir. Ödül, kazananların bildirdiği adrese kargo ile gönderilebileceği gibi, BtcTurk’ün Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok K:9 Etiler-Beşiktaş/İstanbul adresine kazananların kimlik asıllarıyla birlikte şahsen başvuru yapması koşuluyla elden de teslim edilebilir.  BtcTurk’ün elden teslimat seçeneğini seçmesi halinde, belgeleri eksik şekilde başvuran ve/veya şahsen başvuru yapmayan kullanıcılar Ödüle hak kazanamaz ve ödülleri iptal edilir. Ödül’ün kazanan kullanıcıya kargo ile gönderilmesi halinde ise, BtcTurk taşıma ve /veya teslimat sırasında meydana gelebilecek hasarlardan/kaybolmadan sorumlu değildir.

● Kazananlar tarafından Btcturk’e bildirilen adreslerin hatalı ve/veya eksik olması, kazananların adreste bulunamaması vb. sebeplerle kargonun ulaşmaması/iade olması BtcTurk’ün sorumluluğunda olmadığı gibi, BtcTurk Ödül’ü tekrar gönderme yükümlülüğünde değildir.

● Bu yarışma, Türkiye'de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece BtcTurk'te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar.

● BtcTurk'e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından yapılan farklı yorumların tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazansalar bile ödülleri kendilerine teslim edilmez ve iptal edilir.

● Yarışma ödülü kişiye özel olup, 1 adettir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya devredilemez.

● Kazanan katılımcılar, gönderilecek forma hediyesinde isim ve beden seçimi (S, M , L , XL vb.) ve/veya değişikliği talebinde bulunamazlar.

● Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO internet siteleri ile BtcTurk ve BtcTurk PRO mobil uygulamasını kullanabilirler.

● Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili hediyenin iptali gerçekleştirilebilir.BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları'nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran pandemi, doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

● BtcTurk yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya yarışma koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Katılımcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Yarışma Koşulları'nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://www.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi linkini inceleyebilirsiniz.

● Katılımcı, işbu yarışma nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanununun ("HMK”) 193. maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

● İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

BtcTurk Mobil Kolayca Bitcoin Al Sat