Bitcoin ve Kripto Paraların Hukuki Durumu

Bitcoin ve kripto paraların hukuki durumu ile ilgili merak edilenleri BtcTurk Baş Hukuk Müşaviri Av. Ayça Aktolga Öztürk’e sorduk.

Kripto paralar borç/alacak veya boşanma davalarında beyan edilebilir mi?

Türk mevzuatı kapsamında kripto paraların tanımlanmadığını belirtmek isterim; şöyle ki kripto paranın para, döviz, emtia, kıymetli maden, kıymetli evrak vb. veya mal varlığı değeri olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı yasa kapsamında henüz belirlenmiş değildir. Bu kapsamda açılacak olan davanın niteliğine göre verilecek olan cevap “Evet veya “Hayır” olarak değişkenlik arz edebilir. Ancak genel bir kapsamda yanıt vermek gerekirse, her nevi kripto paranın Türk lirası olarak karşılığı bulunduğundan ve Türk lirasına çevrilme imkanı bulunduğunda beyan edilebileceği görüşündeyim.

Borç/alacak ya da boşanma davası ile BtcTurk’teki kripto paralarıma el konabilir mi?

İlgili uyuşmazlığın niteliğine bakmaksızın BtcTurk nezdinde tuttuğunuz her nevi kripto para ve Türk lirasına ilişkin adli makamlardan gelen ve genelde müzekkere olarak nitelendirilen resmi yazılar kapsamında hukuka uygun talepler karşılanmakta olup, haciz şerhi işlenmesi veya tedbir konulması yönünde tarafımıza ulaşan resmi yazılar kapsamında hukuka uyarlı olarak BtcTurk nezdinde tutulan Türk lirası ve her nevi kripto paranıza haciz şerhi işlenebilmekte veya tedbir uygulanabilmektedir.

Vefat durumunda, yasal varislerimiz BtcTurk’teki bakiyemizi talep edebilir mi?

Miras hukuku Medeni Kanunu’nun 495. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, BtcTurk nezdinde tuttuğunuz her nevi kripto para ve Türk lirasına ilişkin olarak miras hukukuna uygun talepler tarafımızca karşılanmaktadır. Kısaca, BtcTurk nezdinde müteveffaya (ölen kişi) özgülenen hesapta bulunan her nevi kripto para ve Türk lirasına ilişkin yasal mirasçıların tasarruf etme hakkı bulunmakta olup, bu kapsamda yasal mirasçılardan gelen kripto paranın kendi hesaplarına transfer edilmesi, satılması, devir edilmesi vb. gibi yasaya uygun talepler yerine getirilmektedir.

Kripto para alım satım platformlarını düzenleyen bir yasa çıkarsa, bu yasa geriye dönük işletilebilir mi?

Öncelikle belirtmek gerekir ki kanunların zaman bakımından uygulanmasına üç ilke yön vermektedir. Geriye yürüme, derhal uygulanma ve ileriye yürüme. Aynı zamanda evrensel bir hukuk kuralı olan ‘lex previa’ yasağı olarak da adlandırılan “Geçmişe Etkili Olmama Kuralı” kuralı Borçlar Kanunu, Medeni Kanun, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu vb. kanunlarımızda zaten hali hazırda geçerli ve yürürlüktedir. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde kripto para alım satım platformlarını düzenleyen bir yasa çıkarsa, kripto para alım satım platformları vasıtasıyla yapmış olduğunuz işlemler veya bu platformlarda bulundurduğunuz Türk lirası veya her nevi kripto paranıza ilişkin tüm kazanılmış haklarınızın herhangi bir şekilde etkilenmeyeceği veya hali hazırdaki hukuka uygun davranışlarınızdan dolayı önümüzdeki günlerde de herhangi bir zarar görmeniz veya aleyhe bir durumla karşılaşmanızın söz konusu olmayacağı görüşündeyim. Bununla birlikte, kripto para alım satım platformlarına getirilecek olan müşteri hesaplarının ayrıştırılması, günlük mutabakat, nakit alacak bakiyeleri vb yükümlülüklerin ise kullanıcının lehine olacak şekilde geriye yürütüleceğini düşünüyorum.


BtcTurk'ten kolayca Bitcoin alıp satabilirsiniz. BtcTurk'e üye değilseniz, BtcTurk mobil uygulaması ile kolayca üye olabilirsiniz.

BtcTurk Mobil Kolayca Bitcoin Al Sat