Milli Takım Forma Hediyesi Kampanya Koşulları

● Projeye katılacak olan katılımcılar https://www.sonukupaolsun.com/ses-ver/ websitesine Milli Takımlar ile ilgili yaptıkları ses kaydını yükleyeceklerdir.

● Katılımcılar ses kaydı oluşturulurken https://www.sonukupaolsun.com/ses-ver/ linkinde belirlenen tezahüratı okuyacaklardır. Söz konusu tezahürat BtcTurk'ün tek taraflı alacağı karar ile değiştirilebilecek ve katılımcıların ses kaydı farklı tezahüratlar kapsamında kullanılabilecektir.

● Katılımcıların kaydettikleri sesler birleştirilerek ortak bir tezahürat oluşturulacaktır.

● Katılımcı, BtcTurk tarafından belirlenen ana fikir çerçevesinde ve belirtilen tezahürat ile sınırlı olarak ses kaydı yapacaktır.

● Söz konusu tezahürat BtcTurk tarafından belirlenen mecralarda paylaşılabilecektir. BtcTurk, söz konusu tezahüratı yayınlanacağı mecraları tek taraflı olarak belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

● Katılımcılar ses kayıtlarını sadece 03/05/21 ile 13/05/21 tarihleri arasında iletebilecek olup, belirtilen tarihlerden sonra herhangi bir ses kaydı iletilemeyecektir.

● Katılımcı ayrıca Twitter üzerinden düzenlenecek olan yarışmaya katılabileceklerdir.

● Katılımcılar yarışmaya https://www.sonukupaolsun.com/ses-ver/ websitesine Milli Takımlar ile ilgili yaptıkları ses kaydını yükledikten sonra, Twitter üzerinden herkese açık hesaplarıyla #SonuKupaOlsun etiketi ve @btcturk hesabını tag'ledikleri bir paylaşım yaparak katılmış olacaklardır.

● Kampanya ve yarışma yalnızca Twitter üzerinden, herkese açık profiller ile yapılan paylaşımlarda geçerlidir. Gizli profiller üzerinden yapılan paylaşımlar takip edilemediğinden, geçersiz sayılacaktır.

● Yarışma kapsamında #SonuKupaOlsun etiketi, @Btcturk hesabı ve kampanya sitesi linki eklenmeyen paylaşımlar geçersiz sayılacaktır.

● Belirtilen şartlara uyan ilk 10 paylaşım sahibine "2020 milli takım deplasman erkek futbol forması" hediye edilecektir. Belirtilen şartlara uyan ikinci 10 paylaşım sahibine "Nike futbol topu" hediye edilecektir.

● Kampanya stokları 10 adet forma ve 10 adet top ile sınırlıdır.

● Yarışma hediyesi kişiye özel olup, hediye başka birisine veya başka bir katılımcıya takas, devir ve temlik edilemez.

● Bir kişi birden fazla hediye kazanamayacak olup, katılımcılar mükerrer hediye kazansalar dahi hediye teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Her katılımcının yalnızca bir katılım hakkı vardır. Birden fazla paylaşım yapan katılımcıların ilk paylaşımları dikkate alınacaktır.

● Sahte profil oluşturarak veya Twitter alt yapısının eksik ve hatalarından fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler hediye almaya hak kazanamayacaktır.

● Yarışma 13/05/21 tarihinde sona erecek olup, yarışma sonucunda kazanan katılımcılar BtcTürk'ün resmi twitter hesabından ilan edilecektir.

● Yarışmayı kazandığı ilan edilen katılımcıların BtcTurk'e kayıtlı isim ve soyisim, telefon ve adres bilgisini @btcturk Twitter hesabına özel mesaj yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

● Kazanan katılımcı tarafından iletilen BtcTurk'e kayıtlı isim ve soyisim, telefon ve adresinin yanlış olmasından, bildirilen bilgilerin başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk'e üyelik sırasında bildirilen bilgiler ile uyumlu olmamasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan katılımcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili katılımcı hediyeye hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

● Proje şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde BtcTurk'ün her türlü hakkı saklıdır.

● BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları'nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için katılımcı tarafından BtcTurk'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

● Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. ("BtcTurk" veya "Şirket") projeyi dilediği zaman durdurma ve/veya proje koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Katılımcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları'nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

● Katılımcı, işbu proje nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk'e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk'e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") 193, maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

● İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

● Bu projeye katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.