Cengiz Ünder Forma Yarışması Koşulları (14.07.2021)

●Cengiz Ünder Forması ödülünün işbu kampanya şart ve koşullarına uygun olarak teslim edilebilmesi için katılımcının BtcTurk nezdinde açık bir hesabının bulunması gerekmektedir.

● Yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat/rehin ve benzeri tedbir bulunan hesaplar ödülden faydalanamayacaktır.

● Bu yarışma BtcTurk Twitter (@btcturk) ve Instagram (@btcturkofficial) hesabında gerçekleştirilecektir. Katılım koşulları BtcTurk'ün sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamamaktadır.

● Katılımcıların ilgili platformlardaki profillerinin herkese açık olması gerekmektedir. Sahte profil oluşturarak veya Instagram'ın ve Twitter'ın alt yapısının eksik ve hatalarından fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler ödül almaya hak kazanamayacaktır.

● Katılımcılar, BtcTurk'ün resmi Twitter ve Instagram hesaplarından yayımlanacak olan soruları cevaplayacaktır.

● Yarışma yalnızca Twitter üzerinden, herkese açık profiller ile yapılan paylaşımlarda geçerlidir. Gizli profiller üzerinden yapılan paylaşımlar takip edilemediğinden, geçersiz sayılacaktır.

● Katılımcıların, yarışmaya katılmak için 14.07.2021 tarihinde ile 15.07.2021 tarihi ve saat 14:00 arasında (24 saatlik süre boyunca) BtcTurk Twitter ve Instagram hesaplarında paylaşılacak olan gönderilerinin yorum kısmında BtcTurk'ün hesabını etiketlemek suretiyle yanıtlarını iletmeleri ve BtcTurk'ün hesabını takip etmeleri gerekmektedir. BtcTurk'e üye olan ve bu koşulları tamamlayan katılımcılar arasından #YeniNeslinYanındayız hashtag’i ile özel jürinin seçceği yanıtı veren ve hesabı kilitli olmayan Twitter'da 2 kişi,  yarışmadan Cengiz Ünder forması ödülünü kazanmaya hak kaznacaktır. Belirtilen tarih ve saat aralığı sona erdikten sonra yarışma da sona ermiş olacaktır.

● Kazanan katılımcı tarafından iletilen BtcTurk'e kayıtlı eposta adresi, isim-soyisim, telefon ve adres bilgisinin yanlış olmasından, bildirilen bilgilerin başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk'e üyelik sırasında bildirilen bilgiler ile uyumlu olmamasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı ödüle hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

● İlgili bilgilerin iletmesinin ardından BtcTurk tarafından ödüle hak kazanan katılımcıya ödülleri iletilecektir. Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk'ün sorumluluğunda değildir. Ödül, kazanan katılımcılar ile iletişime geçilmesinin ardından, BtcTurk tarafından belirlenen zamanda teslim edilecektir. Katılımcı tarafından eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle ödülün katılımcıya ulaştırılamaması sebebi ile BtcTurk'ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

● Bu yarışma, Türkiye'de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece BtcTurk'te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar yarışmaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● BtcTurk'e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından yapılan farklı yorumların tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Bu kişiler ödül kazansalar bile ödülleri kendilerine teslim edilmez ve iptal edilir.

● BtcTurk'e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından farklı hesaplardan yapılan paylaşımlarının tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Yarışma ödülü kişiye özel olup, 1 adettir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya takas, devir ve temlik edilemez.

● Bir kişi birden fazla ödül kazanamayacak olup, katılımcılar mükerrer ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Kazanan katılımcılar, gönderilecek Cengiz Ünder Forması hediyesinde renk vb. değişiklik talebinde bulunamazlar.

● Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO internet siteleri ve BtcTurk hem de BtcTurk PRO mobil uygulamasını kullanabilirler.

● Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili hediyenin iptali gerçekleştirilebilir.

● BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları'nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

● Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. ("BtcTurk" veya "Şirket") yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları'nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://www.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi linkini inceleyebilirsiniz.

● Katılımcı, işbu proje nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk'e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk'e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK”) 193, maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

● İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

● Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

BtcTurk Mobil Kolayca Bitcoin Al Sat